>Οι εκλογές της Κυριακής

>
Η εκλογική αναμέτρηση έφτασε στο τέλος. Το βράδυ της Κυριακής και πριν ανοίξουν οι κάλπες, η σελίδα για το νέο Δήμο της Ανατολικής Φθιώτιδας θα έχει αλλάξει. Η Νέα Δημοτική Αρχή, που θα διαδεχτεί την κα Δήμαρχο, οφείλει να κοιτάξει μπροστά, στο μέλλον.

Το μέλλον αυτής της περιοχής δε βρίσκεται σε έργα πεζοδρομίων και πλατειών. Χρειάζεται όραμα και αγάπη για τον τόπο.
Η απερχόμενη Δήμαρχος ισχυρίζεται, με περισσό θράσος, ότι η θητεία της σημαδεύτηκε από μεγάλα έργα ανάπτυξης, που έλυσαν προβλήματα τα οποία χρόνια ταλάνιζαν τον τόπο.
Σε αυτό μας το σημείωμα θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε κάτι που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται, και το οποίο η κα Δήμαρχος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Βεβαίως δεν είναι το μοναδικό στίγμα στη θητεία της.
Δε χρειάζεται να σχολιαστεί αναλυτικά το έργο της ρεμούλας της απερχόμενης Δημάρχου. Όλοι έχουν ακούσει για το φαγοπότι της οκταετίας, τις σχέσεις της Δημοτικής Αρχής με την κατασκευάστρια εταιρεία του ΠΑΘΕ, τη λεηλασία του περιβάλλοντος, βόρεια της πόλης, όπου με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής, δημιουργήθηκαν δυο λατομεία, που θα μείνουν μόνιμα, χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης, με σκοπό την εξασφάλιση ( παράνομα ) των αδρανών υλικών που χρειάζονταν για το έργο.

Για τις παράνομες δραστηριότητες της εταιρείας, έχουν γίνει καταγγελίες στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, την ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ και την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ( ΕΥΠΕ ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μια από αυτές θα αναρτήσουμε σήμερα, για να γίνει αντιληπτό από τους κατοίκους της Ανατολικής Φθιώτιδας το μέγεθος και το είδος της ρεμούλας.

Για το θέμα αυτό, από πληροφορίες που έχουμε, διεξάγεται έρευνα και αναζητούνται ευθύνες σε επίβλεψη κ.λπ. Σε λίγο μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις με λογαριασμούς ..
Τα χρήματα φαγώθηκαν και ήταν πολλά (10.485.000 Eu. + 8.060.000 = 18.545.000 Eu ) ενώ το έργο σταμάτησε.
Η απάντηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην καταγγελία, επιβεβαίωσε την παρανομία της εταιρίας..

ΥΓ. Η κα Δήμαρχος γνώριζε, αφού η μελέτη συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πώς έπρεπε να γίνει ο δρόμος στη συγκεκριμένη θέση και ποιά παρανομία και με ποιο κόστος για το περιβάλλον της πόλης, επρόκειτο να συντελεστεί.

Νοέμβριος 2010

Σ. Τριαντάφυλλος

Προς

Τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος [ ΕΥΠΕ }

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11

τ.κ 11473 Αθήνα

Θέμα : Βόρεια παράκαμψη της Στυλίδας από Χ Θ 12 + 000 έως ΧΘ. 32 + 000 ( τμήμα από 15 + 350 έως Χ.Θ 17 + 320 )

Στην περιοχή Στυλίδας, εδώ και ένα χρόνο περίπου, κατασκευάζεται το τμήμα του Α/ Δ ΠΑΘΕ « ΑΡΧΗ Α.Κ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ ΡΑΧΕΣ » ΧΘ. 12 +000 έως ΧΘ. 32 + 000.

Για το τμήμα αυτό έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει εκδοθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με αριθμό 100198 / 30 – 5 – 2006, η οποία καθορίζει τους όρους που υποχρεούται να εφαρμόζει η κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΑΤΤΙΚΑΤ) και η επιβλέπουσα αρχή ( ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ ) να ελέγχει την εφαρμογή τους, προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον από τις επιπτώσεις του έργου.

Η ΚΥΑ στην παράγραφο δ 9 προβλέπει τη διαδικασία με την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να εφοδιαστεί τις απαραίτητες άδειες για τα έργα και τις δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή του έργου ( δανειοθάλαμοι, λατομεία , εγκαταστάσεις κ.λπ ). Τα έργα αυτά αποτελούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την ΕΥΠΕ ( Αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Α/ Δρόμου ).

Στη εγκεκριμένη Μελέτη ( ΜΕΠ ) για το τμήμα από ΧΘ 15 + 000 έως ΧΘ 18 + 532 που αποτελεί τη Βόρεια παράκαμψη της Στυλίδας, αναφέρεται ότι περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα ( κοιλαδογέφυρες – σήραγγες ) για να αποφευχθούν – οι μεγάλοι χωματισμοί !!!! [ σελ. 5 – 5 ( επισυνάπτεται αντίγραφο ).Συγκεκριμένα αναφέρει :

– Οι χωματισμοί γενικά είναι περιορισμένου ύψους.

– Τα επιχώματα φτάνουν γενικά έως 7 – 8 m.

– Τα ορύγματα γενικά είναι πολύ μικρότερα από 10 m με εξαίρεση τις περιοχές των Χ.Θ 15 + 450, 24 + 450, 26 + 080, 28 + 040 όπου τα βάθη των ορυγμάτων φτάνουν αντίστοιχα στα 13,75 m, 13,55 m, 12,50m και 15,50m ( στην άλλη πλευρά της πόλης ), αλλά εκτείνονται σε περιορισμένο μήκος και βρίσκονται σε θέσεις που δεν είναι ορατές !!!!.

Στο τμήμα της βόρειας παράκαμψης της Στυλίδας η κατασκευάστρια Εταιρεία ΑΤΤΙΚΑΤ, προφανώς για να εξασφαλίσει τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου προέβη :

Α. Σε παράνομη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Παλιόλακα του Δήμου Στυλίδας ( κοντά στο χώρο των εγκαταστάσεων ), όπου, εκτός των άλλων, λειτουργεί και συγκροτήματα παραγωγής αδρανών υλικών, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις ( περιβαλλοντικούς όρους κ.λπ ) και άδειες.

Η έκταση μέσα στην οποία έχει αναπτυχθεί η εκσκαφή του λατομείου ανέρχεται σε 35,14150 στρέμματα ( έχει δημιουργηθεί εκσκαφή με ορθές βαθμίδες σε βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων ). Η λειτουργία του λατομείου διεκόπη μετά από παρέμβαση πολιτών, τη διοικητική απόβολή από το Δασαρχείο και την απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ( αριθμό απόφασης 173 / 25 – 2 – 2009 ) με την ο-ποία κηρύχτηκε αναδασωτέα η έκταση μέσα στην οποία λειτούργησε το λατομείο η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ( επισυνάπτεται αντίγραφο απόφασης Γ Γ. Περιφέρειας Στερεάς ).

Από τη λειτουργία του λατομείου εξορύχτηκαν περισσότερα από 500.000 m3 ασβεστόλιθου = 500 x 2,65 = 1.325. 000 = 1.300.000 tn. Τον ασβεστόλιθο η κατασκευάστρια εταιρεία τον μετέτρεψε σε αδρανή υλικά, τα οποία χρησιμοποίησε στα δύο έργα που κατασκευάζει στην περιοχή (τμήμα παράκαμψης Στυλίδας και τμήμα ΠΑΘΕ από Νέα κοίτη Σπερχειού μέχρι Α. Κόμβο Ροδίτσας ).

Β. Η κατασκευάστρια εταιρεία, στην περιοχή ανάπτυξης των ορυγμάτων, αντί να εφαρμόσει τη μελέτη, η οποία προέβλεπε δημιουργία δυο μικρών ορυγμάτων ( βλέπε προηγούμενα ), δημιούργησε δυο λατομεία με απίστευτα μεγάλες εκσκαφές ( η μία εκσκαφή σήμερα αποτελείται από πέντε βαθμίδες με υψομετρική ανάπτυξη 80 περίπου μέτρων και η άλλη αποτελείται από τρεις βαθμίδες που υψομετρικά αναπτύσσεται σε ύψος μεγαλύτερο από τριάντα μέτρα ). Η εξόρυξη στις πιο πάνω εκσκαφές συνεχίζεται χωρίς να είναι γνωστή η κατάληξή τους.

Στο απόσπασμα από το Φ Χ με αριθμό ΜΠΕ – Σ2 κλιμ. 1 : 10.000 Οριζοντιογραφία οδού, που συνοδεύει τη ΜΠΕ, φαίνονται οι θέσεις και η ανάπτυξη των ορυγμάτων και στις τομές που επισυνάπτονται ( απόσπασμα από το σχέδιο με αριθμό ΜΠΕ – Σ5 της ΜΕΠ – Χαρακτηριστικές τομές αρτηρίας ΧΘ. 12 + 000 έως ΧΘ. 18 + 000 ) φαίνεται το μέγεθος και το είδος της εκσκαφής των ορυγμάτων, τα πρανή κ.λπ.

Η κατασκευάστρια εταιρεία, προφανώς με κάποιες τροποποιήσεις που θα πρότεινε ο υπεύθυνος του έργου στην επίβλεψη – φορέα του έργου ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ και οι οποίες μπορεί να έγιναν δεκτές, ( η γνωστή μεθοδος των εργολάβων, όπου ο εργοταξιάρχης του έργου σκέπτεται, ανιχνεύει ελαστικές συνειδήσεις, μεθοδεύει και προτείνει αλλαγές στη Μελέτη για τη βελτίωση ( !!!! ) του έργου, η επίβλεψη κάνει δεκτές τις προτάσεις και ο μελετητής συναινεί στην τροποποίηση ) έχει προβεί στη δημιουργία δυο λατομείων μέσα στην πόλη της Στυλίδας από τα οποία παράγει τα αδρανή υλικά .

Από τις εκσκαφές που έχει δημιουργήσει η ΑΤΤΙΚΑΤ έχουν εξορύχθεί περισσότερα από 500.000 m3 ασβεστόλιθου = 500.000x 2,65 = 1.325.000 tn. Τον ασβεστόλιθο, η κατασκευάστρια εταιρεία, χρησιμοποίηεί για παραγωγή αδρανών υλικών, τα οποία διαθέτει σε δύο έργα ( τμήμα παράκαμψης Στυλίδας και τμήμα ΠΑΘΕ από Ανθήλη μέχρι Κόμβο Ροδίτσας.

Οι εκσκαφές που έχουν δημιουργηθεί ( βρίσκονται σε εξέλιξη ) προκάλεσαν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, από την άποψη της καταστροφής του τοπίου στην περιοχή αυτή. Η προσβολή στο περιβάλλον της πόλης είναι μεγάλη και η αποκατάσταση του τοπίου είναι πλέον ανέφικτη ( τα πρανή των βαθμίδων έχουν μεγάλες κλίσεις και τα δάπεδά τους είναι μικρά ).

Όσα η μελέτη περιγράφει, αποτελούν, για την κατασκευάστρια εταιρεία και την επίβλεψη του έργου, λεπτομέρειες χωρίς καμία αξία, δεν τους ενδιαφέρει και βεβαίως δεν τους αφορά, αφού οι εν λόγω κύριοι περαστικοί είναι από την περιοχή. Το όφελος είναι πολύ μεγάλο και μπoρεί να καλυφτούν όλοι, το περιβάλλον της πόλης τούς είναι αδιάφορο, τους αρκεί που κανένας δεν μπορεί να τους εμποδίσει. Η ΑΤΤΙΚΑΤ, λένε, έχει την κάλυψη από ψηλά και ό,τι θέλει κάνει [ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ].

Όποιες αλλαγές και αν έγιναν δεκτές από τη επίβλεψη του έργου, επεμβάσεις αυτού του μεγέθους δεν καλύπτονται, με μια απλή αποδοχή κάποιων προτάσεων, χωρίς την περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΠΕ.

Στο φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτεται φαίνεται το μέγεθος της επέμβασης και της περιβαλλοντικής καταστροφής που έχει προκληθεί στην περιοχή αυτή και την πόλη της Στυλίδας. ( Πριν από σαράντα χρόνια στην εποχή της Χούντας πάλι με την κατασκευή του δρόμου άνοιξαν λατομείο μέσα στην πόλη ).

Επειδή η επέμβαση εντάσσεται στις μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν για την περιοχή αυτή ( μεταξύ των δύο πρώτων σηράγγων ) η Υπηρεσίας σας, ΕΥΠΕ, έχει προβεί σε έγκριση κάποιας τροποποίησης στη μελέτη και έκδοση συμπληρωματικών περιβαλλοντικών όρων.

————————————–

συν. 1. Αντίγραφα απόφασης Γ Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2. Αντίγραφα σελίδων 4-18 & 4 – 19, 5 – 4 & 5 – 5, & 5 -18,19, 20 από thn εγκεκριμένη ΜΕΠ του έργου.

3. Απόσπασμα από Φ Χ με αριθμό ΜΠΕ – Σ2 κλιμ. 1 : 10.000 « Οριζοντιογραφία

οδού »

4. Απόσπασμα από το σχέδιο με αριθμό ΜΠΕ – Σ5 της ΜΕΠ « Χαρακτηριστικές

τομές αρτηρίας ΧΘ. 12 + 000 έως ΧΘ. 18 + 000 »

5. Φωτογραφικό υλικό

————————————————————————————————————————-

** Το όφελος που καρπούται Η ΑΤΤΙΚΑΤ ανέρχεται σε :

1. Από το Λατομείο 1.300.000 x 6,2 Eu ( 4.2 Eu μέση τιμή αδρανών + 2 Eu κόστος

μεταφορά στο έργο ) = 8.060.000 Eu

2. Από τις εκσκαφές :

α. = 500.000 m3 x 4,85 ( 3,85 τιμη τιμολογίου 1133A ΟΔΟ+ 5 km x 0.20 Eu / m3 Km

= 2.425.000 Eu.

β = Αδρανή που έχουν παραχθεί από την ποσότητα των 500.000 m3 ( 500.000 x 2,65 = 1.300.000 x 6,2 = 8.060.000 Eu.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΧΟ ΠΟΥ ΕΞΟΡΥΧΤΗΚΕ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑ = 8.060.000 + 2.425.000 = 10.485.000 Eu.

Στο όφελος αυτό πρέπει να προστεθούν και τα οφέλη που θα προκύψουν από τα έργα στήριξης των εκσκαφών που έγιναν.

Εάν τα ποσά αυτά θεωρηθούν, από κάποιον, υπερβολικά, δεν έχει παρά να αναζητήσει τους λογαριασμούς που πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν στην εταιρία.

15 Μαΐου 2009


Advertisements

19 comments on “>Οι εκλογές της Κυριακής

 1. >Εκτός από την εταιρία κατασκευές του δρόμου ποιος κέρδισε ,η Αλέκα ;Αν κέρδισε ας πάει σπίτι της να τα φάει εις υγεία των κοροΐδων .Αν δεν κέρδισε ας πάει και παλλη στο σπίτι της γιατί είναι ανίκανη να υποστηρίξει τα συμφέροντα του δήμου Στυλίδας .

 2. >ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΛΩΣ. ΕΓΩ ΠΕΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΑΝΑΡΩΤΩ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΜΟΥΛΕΣ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΜΩΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ; ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ; ΔΕΙΞΕ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΩ. ΤΙ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΡΕΜΟΥΛΕΣ;ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ.

 3. >Ενδιαφέρουσα ανάρτηση αλλά προβληματίζομαι στα εξής:1. Ποια η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της αντιπολίτευσης για θέματα τέτοιου είδους;2. Μήπως όλοι αυτοί που εκλέχτηκαν ως δημοτικοί σύμβουλοι (στις προηγούμενες εκλογές) δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στα συμβούλια;3. Μήπως αυτοί που θα έπρεπε να αντιδράσουν καθόντουσαν αραχτοί και αδιάφοροι.4. Μήπως είναι τώρα οι ίδιοι που επαιτούν την ψήφο των Στυλιδιοτών για την ίδια θέση;5. Για ποιο λόγο; για να το παίζουν Δημοτικοί Σύμβουλοι;Το ποιο σημαντικό ίσως Κε Σ. Τριαντάφυλλε. 6. Γιατί τώρα η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων; Γιατί δεν σας είδα ξανά σε κανένα μπολοκ, τοπική εφημερίδα ή έντυπο όλο αυτό το καιρό να καταγγέλλετε αυτά που δικαίως καταγγέλλετε. Τι να πω ενδιαφέρουσα η συγκυρία.Αλλά είναι προφανές ότι προτιμάτε ως κεφαλή της πόλη σας ένα άνθρωπο που:Δεν έχει σπουδέςΔεν έχει εμπειρία διοίκησης (υποτίθεται ότι αυτό έφαγε τον Κατσικονούρη)Δεν είναι επιτυχιμένος ούτε στον τομέα του.Ήταν πανταχού απών στην προηγούμενη εκλεγμένη θέση του.Ά και μας θυμήθηκε μετά από τέσσερα χρόνια ξανά.Βέβαια καλές είναι και οι μεσημεριανές εκπομπές καναλιών που και πάλι αναφέρουν την πόλη μας αφήνοντας υπαινιγμούς για τα κριτήρια των κατοίκων της. Μπράβο μας

 4. >Αν ένας δήμαρχος νοιάζεται για το καλλο του τόπου του τον υπερασπίζετε .Το να παραχωρεί ότι του ζητούν οι εταιρείες κατασκευεις του δρόμου και να δημιουργείτε η πάρα πάνω κακή κατάσταση στο περιβάλλον δείχνει ότι δεν ενδιαφέρετε .Το έδειξε αλοστε και με την στάση της στην περίπτωση της MACOLIVE που έριχνε τα απόβλητα από την επεξεργασία της ελιάς στον Μαλιακο ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ .Ακόμη και αν είχε ομόφωνες αποφάσεις αν αυτές ήταν αντίθετες με το συλλογικό συμφέρον της πόλης και διαφωνούσε θα έπρεπε να κατεβεί στον κόσμο και να της ανατρέψει ,δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απόφαση ,αν υπάρχει ας την ανάρτηση ,δεν θα το κάνει .

 5. >ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ! ΝΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ ! ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΥΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ; ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ; ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ''ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ '' ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΡΑΒΗΧΤΕΙ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ Κ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΒΑΛΤΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ !!! ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ !!

 6. >Προφανώς με την MCOLIVE έγινε συμφωνία τόσο σε δημοτικό όσο και σε νομαρχιακό επίπεδο. Μια σοβαρή επιχείρηση άνοιξε δεν θα θέλανε τόσο Δήμαρχος όσο και Νομάρχης να χάσουν τις δουλειές τους τόσα άτομα και εισοδήματα τόσες οικογένειες απλών εργατών.Είναι προφανές ότι σε ολόκληρο το Μαλλιακό υπάρχει κακοδιαχείριση αποβλήτων. Μη μας πούνε ότι ψοφήσανε τα ψάρια σε τόσο μεγάλη έκταση από μια τόσο μικρή μονάδα επεξεργασίας. Ας δούνε και τους αγρότες με παράνομα φυτοφάρμακα, χωματερές και κυρίως τον απαράδεκτο και ανεπαρκή βιολογικό της Λαμίας.Τι προτιμά ο κάτοικος της περιοχής; Ταξίματα για θέσεις στο Δήμο (που δεν υπάρχουν) ή ενίσχυση των θέσεων εργασίας στην περιοχή μας;Για τον παραπάνω "διαμαντένιο" αρχικό σχολιαστή έχω να πω ότι καλά κάνει και λέει αυτά που λέει αλλά νομίζω ότι κινδυνεύει να κατηγορηθεί για μεθόδευση. Αυτό κυρίως γιατί ότι έχει να πει το λέει τώρα και όχι όταν έπρεπε. Που αποσκοπεί;Είναι γεγονός πολλές φορές ότι τους τυφλούς τους οδηγεί ο μονόφθαλμος. Τι επιθυμεί ο Κος Τριαντάφυλλος τους τυφλούς να τους οδηγεί ο τυφλός; Στη προκειμένη περίπτωση αυτόν που το προεκλογικό του πρόγραμμα για τον καποδιστριακό δήμο έχει έκταση μίας σελίδας σε φεγ βολάν; (πατήστε το λινκ πιο πάνω δεξιά).Ποιος κοροϊδεύει ποιο;

 7. >στον ανωνυμο σχολιαστη 4.41 . ο κ τριανταφυλλος νομιζω εθιξε ενα σοβαρο θεμα . αν εισαι της απερχομενης δημοτικης αρχης συμπολιτευσης η' αντιπολιτευσης και ξερεις κατι για το θεμα που εθιξε ας μας πεις να μαθουμε και 'μεις οι απ' εξω διαφορετικα με τη συζητηση ολο και κατι θα βγει . και να αφησουμε τους κατοικους της αν φθιωτιδας να μιλησουν οποτε αυτοι θελουν και οχι γιατι μιλησε τωρα και οχι χθες η προχθες ! ο ανθρωπος εχει κοινοποιησει απο οτι βλεπω την επιστολη του στα αρμοδια υπουργεια επωνυμα ! δεν ειναι απλα τα πραγματα !

 8. >ειναι πραγματικα να γελας με κατι τετοια !!!Πολυ φτηνα ολα αυτα που γραφεις ανθρωπε μου και ξερεις γιατι???Γιατι διαλεξες λαθος στιγμη!!!και αν ησουν "Διαμαντη" ας κατεβενες να διεκδικισεις τη Δημαρχια και οχι να λασπολογεις 5 ημερες πριν τις εκλογες.

 9. >Όχι ένα αλλα10 εργοστάσια να γίνουν στη Φθιώτιδα κύριε/α 4:41 μμ αλλά με όρους περιβαντολογικους και όχι να ρίχνουν τα απόβλητα στον Μαλιακο σε τελική ανάλυση οι κάτοικοι της Φθιώτιδας είναι πολλαπλάσιοι των εργαζομένων της κάθε βρώμικης επιχείρησης .Και για πια συμφωνία λες,αυτή του,… εσύ κυρία MACOLIVE δώσε δουλειά στα προεκλογικά μας ρουσφέτια και εμείς, Δήμαρχος και Νομάρχης θα κάνουμε τα στραβά ματιά ;Σε τελική ανάλυση ,εγώ και πολλοί άλλοι θέλουν εμείς και τα παιδιά μας να κολυμπάμε σε καθαρή θάλασσα και δεν την χαρίζουμε σε καμιά πολιτικοοικονομική σκοπιμότητα .

 10. >στον ανωνυμο 6.22 …δηλαδη κατα την γνωμη του 4 μερες πριν τις εκλογες δεν πρεπει να μιλαμε για τα προβληματα του τοπου ; εγω ακουσα οτι αυριο πεμπτη θα μιλησει η νυν δημαρχος στην πλατεια και ειναι 3 μερες πριν …λιγη σοβαροτητα δεν θα εβλαπτε … καλα ειναι να απαντησετε στον συμπολιτη μας με επιχειρηματα ..ο ανθρωπος δημοσιευσε μια επιστολη την οποια εχει στειλει εδω και πολυ καιρο στα αρμοδια υπουργεια .κατα την γνωμη σου δηλαδη δεν επρεπε να τη γνωρισει ο κοσμος της αν φθιωτιδας ; μακαρι να μιλουσε πιο νωρις ο ανθρωπος …. αν γινοταν αυτο δεν θα ειχε βρει ουτε τον δικο της ψηφο η κυρια νυν δημαρχος ..καλο της εκανε τελικα

 11. >Κανένας δεν εμποδίζει κανένα να εκφράσει την άποψή του εδώ μέσα. (Θέλω να πιστεύω) Κανένας δεν εμπόδισε τον Κο Τριαντάφυλλο να εκθέσει το τι πιστεύει. Όπως δεν πιστεύω να ενοχλεί και η εύλογη απορία μου γιατί τώρα και όχι τότε αυτή η ανάρτηση.Επίσης παραπάνω εάν διαβάσατε προσεκτικά γράφω "Προφανώς με την MCOLIVE έγινε συμφωνία τόσο …". Δεν γνωρίζω κάτι αλλά [[υποθέτω]] λόγω της στάσεων και των δύο αρχών. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι χωρίς αποδείξεις, παρά μόνο με ένορκες καταθέσεις μαρτύρων που είδαν κάτι κλπ. (Τέτοιοι απ όσο διάβασα στα ΜΜΕ δεν υπήρχαν).Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον διαχειριστή της ιστοσελίδας (πάντα καλοπροαίρετα, κυρίως για το παράθυρο ελεύθερης έκφρασης που άνοιξε με το μπλοκ του στη πόλη μας) εάν τα παραπάνω έγγραφα του Κου Τριαντάφυλλου ήρθαν σε εσάς ως αντίγραφα εγγράφων ή απλά αναρτήθηκαν ως κείμενο. Κατά τη ταπεινή μου γνώμη στη πρώτη περίπτωση θα έπρεπε να αναρτηθούν ως εικόνα, γιατί στη παρούσα μορφή θα μπορούσαν να τεθούν υπό αμφισβήτηση εύκολα και να υποθέσει κάποιος ακόμη ποιο εύκολα ότι ο Κος Τριαντάφυλλος δεν υφίσταται ή προσπαθεί να μεθοδεύσει καταστάσεις…

 12. >ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΗΜΟ Κε/α 3:41 πμ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ lamianews.blogspot.com ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΤΟ ΨΑΧΤΙΡΙ MACOLIVE ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ MACOLIVE !!!!ΘΑ ΔΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΡΑΦΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΙΝΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ !!!

Γράψτε απάντηση στο Anonymous Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s