>ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΕΠ 2008

>


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κοινοποίηση: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κυρία Καρδαμίτση της Διεύθυνσης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Κύριοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε απάντηση του με αριθμό Φ 361.1/77/21236/Δ1 της 16ης Μαρτίου 2011 εγγράφου σας προς του πρόσωπο μας ως εκπροσώπου του συλλόγου των Διοριστέων Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Ως προς την εγκύκλιο Φ.361.1/207/92261/Δ1 και υπό το φώς της απάντηση σας με αριθμό Φ 361.1/77/21236/Δ1 της 16ης Μαρτίου 2011 εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τον πίνακα της σελίδας 4, όπου για πρώτη φορά παραδέχεστε ως Υπηρεσία πως οι 512 Δάσκαλοι, που εισχώρησαν στην κατηγορία του 60%, προέρχονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών ως συμπλήρωση του ποσοστού του ΑΣΕΠ. Κακώς, λοιπόν, λογίστηκαν το καλοκαίρι ως διοριστέοι του ΑΣΕΠ και γι αυτό αιτούμαστε να γίνει ορθή επανάληψη, ώστε να αφαιρεθούν ως αριθμός από τους διοριστέους του ΑΣΕΠ και να προστεθούν στον αριθμό των διορισθέντων μέσω του ενιαίου πίνακα των αναπληρωτών. Συνεπώς, ο αριθμός διορισμών 1300 διοριστέων του ΑΣΕΠ, που έχετε ήδη ανακοινώσει, διαμορφώνεται ως εξής:1300-512=788, ενώ ο αριθμός των διοριστέων μέσω του ενιαίου πίνακα είναι: 867+512=1379! Εδώ ακριβώς έγκειται η παρατυπία την οποία καταγγέλλουμε, ότι με την αδικαιολόγητη προσθήκη 512 Δασκάλων στους Διοριστέους του ΑΣΕΠ δημιουργήσατε τον πλασματικό αριθμό 867 για τους διορισμούς των υπολοίπων ειδικοτήτων, ο οποίος υπολογίστηκε βάση των 1300 ανύπαρκτων διορισμών διοριστέων του ΑΣΕΠ. Ο πραγματικός αριθμός διορισμών του ΑΣΕΠ που προκύπτει από την καταμέτρηση του ΦΕΚ 772 Γ/23-08-10, των διορισμών, είναι 788! Με 788 διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ ως το 60%, το αντίστοιχο 40% των διορισμών μέσω του ενιαίου πίνακα είναι 526!!! Συνεπώς, στις ειδικότητες εκτός των Δασκάλων έγιναν παράτυπα 341 διορισμοί γιατί, αντί το 40% να υπολογιστεί με τους 788 πραγματικούς διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ, υπολογίστηκε με τους 1300 πλασματικούς διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Με ευθύνη και των δυο διευθύνσεων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έμειναν κακώς αδιόριστοι διοριστέοι του ΑΣΕΠ και γι αυτό σας καλούμε να αναλάβετε την παραπάνω ευθύνη.
2. Ως δεύτερο θέμα, το οποίο προκύπτει από την επιστολή της κυρίας Καρδαμίτση, είναι αυτό του γενικότερου νομικού πλαισίου των διορισμών των εκπαιδευτικών. Στις 19 Μαΐου 2010 ψηφίστηκε ο νόμος 3848/2010, ο οποίος προβλέπει τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών κατά την παρούσα μεταβατική περίοδο. Με βάση το δημόσιο δίκαιο η ψήφιση νεότερου ειδικού για την Παιδεία νόμου καταργεί κάθε παλαιότερη διάταξη επίσης ειδικού για την Παιδεία νόμου. Άρα, με την ψήφιση του 3848/2010 καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση για τους διορισμούς εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό να εξαιρέσω την περίπτωση των διορισμών των Δασκάλων, για τους οποίους, επειδή οι διοριστέοι του ΑΣΕΠ ήταν πολύ λίγοι και οι ανάγκες για διορισμό μεγάλες, εφαρμόστηκε παλαιότερη ρύθμιση μετά από εγκύκλιο της κυρίας Υφυπουργού, όπως πολύ σωστά αναφέρει η κ. Καρδαμίτση στην απάντηση της. Το ζητούμενο είναι το πώς έγιναν οι προσλήψεις στις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδευτικών και , κυρίως, αν εφαρμόστηκε ο νόμος 3848/2010. Η άποψη μας είναι πως ο νόμος 3848/2010 καταστρατηγήθηκε, καθώς 322 εκπαιδευτικοί, εκτός της ειδικότητας των Δασκάλων, διορίστηκαν από τις λίστες του 24μηνου, του 30μήνου και των ΙΔΑΧ, ενώ ο παραπάνω νόμος δεν τους έδινε τέτοιο δικαίωμα. Πιο συγκεκριμένα, για το 30μηνο, στην παράγραφο 8 άρθρο 9 του νόμου 3848/2010 αναφέρει πως: «διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες», ενώ στην επόμενη παράγραφο καταργείται ρητά η διάταξη που τους παρέχει δικαίωμα διορισμού ανεξαρτήτως αναγκών. Τώρα, για το 24μηνο υπάρχει στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3848, η ίδια διατύπωση με το 30μηνο: «διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες», ενώ η ίδια διατύπωση ακριβώς υπάρχει και στην παράγραφο 13 του άρθρου 9 του ν.3848 για τους ΙΔΑΧ. Συνεπώς, οι πίνακες του 24μηνου, του 30μηνου και ΙΔΑΧ σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις είναι βοηθητικοί, γι αυτό άλλωστε δεν τους έχει δοθεί και συγκεκριμένο ποσοστό από τον νόμο, και υπάρχουν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό όταν οι κύριοι πίνακες του 60% από τον ΑΣΕΠ και του 40% από τους ενιαίους πίνακες διορισμών έχουν εξαντληθεί. Το ερώτημα , λοιπόν, που τίθεται είναι πως είναι δυνατόν να υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και να διορίζονται στις ίδιες ειδικότητες εκπαιδευτικοί από το 24μηνο, το 30μηνο και τους ΙΔΑΧ, ενώ παράλληλα να μην έχει εξαντληθεί ο βασικός πίνακας του 60% του ΑΣΕΠ; Θα πρέπει να πούμε πως αυτή ήταν και η λογική της προηγούμενης ρύθμισης της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ν. 3255/2004, την οποία επανέφερε σε ισχύ η κυρία Υφυπουργός με την εγκύκλιο Φ.361.1/207/92261/Δ1. Δηλαδή, με βάση το άρθρο 9 του νόμου 3848/2010 θα έπρεπε η κατανομή των θέσεων να γίνει ως εξής: 1300 διορισμοί από τον ΑΣΕΠ, εφόσον οι 2825 διορισμοί δίνουν την δυνατότητα εξάντλησης του αριθμού διοριστέων του ΑΣΕΠ, 867 διορισμοί από το ενιαίο πίνακα ως το 40% των 1300 διορισμών του ασεπ, επιπλέον 512 διορισμοί στην κατηγορία των δασκάλων ως συμπληρωματικοί διορισμοί του ΑΣΕΠ από τον ενιαίο πίνακα, μας κάνουν σύνολο 2676 και μένουν 149 θέσεις που μπορούν να δοθούν στους βοηθητικούς πίνακες. Εσείς, κύριοι της διεύθυνσης προσωπικού, ποιο νόμο εφαρμόσατε και αφήσατε αδιόριστους 428 διοριστέους εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ;
Κύριοι, συνοψίζοντας συμπεραίνουμε μετά από 7 ολόκληρους μήνες που ασχολούμαστε με το θέμα της αδιοριστίας μας, πως όχι μόνο δεν έχουμε λάβει από τις διευθύνσεις σας καμία πειστική απάντηση για το θέμα μας, αλλά αντίθετα σε κάθε μας επαφή μαζί σας εδραιώνεται η πεποίθηση μας πως αδίκως είμαστε αδιόριστοι. Γι αυτό θα σας ζητήσουμε για μια ακόμα φορά να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να δώσετε δίκαιη λύση στο πρόβλημα μας.

Με τιμή
Σταύρος Παπαδάκης
Θεολόγος-Φιλόλογος-Νομικός
Εκπρόσωπος του «διοριστέοι εκπαιδευτικοί ασεπ 2008»
Σμύρνης 35, Καισαριανή 16121, τκ 16121, τηλ. 6977285441

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s