>Εγκύκλιος για τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση

>

Οι διαδικασίες για τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αφορούν τους περίπου 19.000 υπαλλήλους σε κρατικές περιφέρειες, δήμους και νομαρχίες, για την κάλυψη των αναγκών στους «Καλλικρατικούς» δήμους και στις αιρετές περιφέρειες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων στην αιρετή περιφέρεια αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (εθελούσιες μετατάξεις), και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι που κατέχουν πάγιες ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια, αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και, σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις συναφείς υπηρεσιακές μονάδες την 1.1.2010 και οι οποίοι κατέχουν είτε πάγιες είτε προσωποπαγείς θέσεις στην κρατική περιφέρεια, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια».

Προστίθεται δε ότι «βάσει της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης και δεδομένου ότι οι οργανικές θέσεις προσωπικού της κρατικής περιφέρειας είναι ενιαίες για όλη την περιφέρεια και όχι κατανεμημένες ανά οργανική μονάδα, μετατάσσονται αυτοδικαίως στην αιρετή περιφέρεια οι υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας που υπηρετούσαν την 1.1.2010 στις οργανικές μονάδες αυτής, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, είτε είναι μόνιμοι, είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίοι ανήκαν σε συναφείς, με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, κλάδους και ειδικότητες».

Διευκρινίζεται δε ότι «στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού των παραπάνω οργανικών μονάδων, δηλ. και οι οδηγοί, οι φύλακες, το προσωπικό καθαριότητας κ.λπ. Επίσης, στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται οι, από άλλους φορείς, αποσπασμένοι στην κρατική περιφέρεια υπάλληλοι».

Η διαδικασία μετάταξης, επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «θα πρέπει λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, οι Γενικοί Γραμματείς των κρατικών περιφερειών να προχωρήσουν στις δέουσες, για την εφαρμογή της προμνημονευθείσας νομοθετικής ρύθμισης, ενέργειες ως ακολούθως:

1. Να εκδοθούν εκ μέρους τους οι προβλεπόμενες από την παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 διαπιστωτικές πράξεις για τη μετάταξη των αυτοδικαίως μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3.12.2010, τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7.12.2010. Για οικονομία χρόνου, λόγω του ότι οι εν λόγω μετατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση του τρέχοντος έτους, προτείνεται οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις να είναι ενιαίες για το σύνολο των μετατασσόμενων στην αιρετή περιφέρεια υπαλλήλων.

2. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει να επιδοθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη Δευτέρα 27.12.2010.

LamiaNews

>19.000 μετατάξεις ως τα Χριστούγεννα-Δικαστικός κλητήρας θα φέρει το χαρτί

>

Κανείς υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μετάταξη, καθώς αυτό αυτόματα θα σημαίνει απόλυση!

Πρώτα οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, ακολουθούν εκείνοι του ΟΣΕ και…
έπονται όσοι υπηρετούν σε οργανισμούς και υπηρεσίες που κλείνουν.
Με την Τρόικα να απειλεί με την 4η δόση του δανείου η διαδικασίες θα είναι εξπρές και θα έχουν ολοκληρωθεί σ’ ένα μήνα.
Το μαντάτο δεν θα το φέρει ο ταχυδρόμος, αλλά ο δικαστικός κλητήρας!

Θα δοθεί σε όλους ένα περιθώριο 15 ημερών για να κάνουν αίτηση για το που θα ήθελαν να τοποθετηθούν.
Το αίτημα θα εξεταστεί άμεσα και μέσα σε άλλες 15 ημέρες θα έρθει το χαρτί για το διορισμό στη νέα θέση.
Με ταχύτατους ρυθμούς, ανάλογους αυτών των υπαλλήλων των ΟΤΑ θα γίνουν και οι μετατάξεις των υπαλλήλων του ΟΣΕ καθώς θα αποτελέσουν το μπούσουλα για τους υπαλλήλους και των υπόλοιπων ΔΕΚΟ.

>Απεργία αποφάσισε για αύριο 23/9 η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Δεν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Λαμίας

>

Με προβλήματα θα λειτουργήσουν αύριο οι υπηρεσίες των δήμων και Νομαρχιών, μετά την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για αύριο 23 Σεπτεμβρίου, σε όλους τους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου και 4ωρης στάσης εργασίας από τις 7,30 π.μ. έως τις 11,30 π.μ. για το υπόλοιπο προσωπικό.


Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ ζητούν την ανάκληση της αναστολής των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και τη μετατροπή όλων των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε αορίστου χρόνου με την ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων υπαλλήλων.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση αύριο, στις 9 το πρωί, έξω από τον Άρειο Πάγο, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη δυνατότητα των πολιτικών δικαστηρίων να εξετάζουν τη δυνατότητα της μετατροπής των συμβάσεων

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ.BLOG

By Γιώργος Κόρδης Posted in Χωρίς κατηγορία Με ετικέτα